Info

Prográmmas geahččalat váldit vuhtii sámekultuvrra – traileriid sajis sáhttit čájehit ovdamearkan sámi oanehisfilmmaid. Ealligovaid hárrái oažžu máiddái ovdanbuktit doaivagiid, prográmmii váldit vuostá doaivagiid álo vejolašvuođaid mielde goitotge nu, ahte máŋggabealatvuohta fálus ollašuvvá. Doaivagiid sáhttá evttohit šleađgaboasttain (davvenasti@davvenasti.fi). Lágidat dárbbu mielde maiddái priváhtačájáhusaid ovdamearkan fitnodagaide. Čájáhusaid ja doaivagiid galgá evttohit áiggil, millosit aŋkke guokte vahku ovdal doivojuvvon čájehanáigemuttu.