Ahkeráját

Ahkerájáiguin figgat várjalit mánáid sin ahkedási ektui vahátlažžan atnojuvvon sisdoalus. Ealligovaid ja TV-prográmmaid ahkeráját váruhit máná ovdáneapmai vahátlaš sisdoaluin. Dat eai leat ávžžuhusat, eaige muital man ahkejovkui prográmma lea oaivvilduvvon. Ahkeráját vuođđuduvvet govvaprográmmaláhkii, man ulbmilin lea várjalit mánáid. Ealligovvateáhterat galget sihkkarastit, ahte geahčči ahki reahkká ealligova geahččamii.

Ealligovvateáhteriin ahkerájás sáhttá mieđihit golbma jagi, jos mánná lea fárrolágaid ollesolbmuin. Mieđiheapmi ii goitotge guoskka ahkerájá 18. Mieđiheapmi lea oaivvilduvvon máná fuolaheaddji vihkkedallama vulošin, iige dan gánnet geavahit automáhtalaččat. Fuolaheaddji lea buorre váldit vuhtii sihke iešguđege máná ovdáneami ja ealligova sisdoalu go vihkkedallá geavahago mieđiheami. (www.ikarajat.fi)